Krótkie wierszyki dla nauczycieli

Święto Edukacji Narodowej to bez wątpienia jedna z najważniejszych szkolnych uroczystości. Warto zatem odpowiednio uczcić Dzień Nauczyciela, przygotowując wspólnie z dziećmi okolicznościowe akademie i przedstawienia dla pedagogów, w których nie może zabraknąć tematycznych wierszyków, piosenek i pięknych życzeń.

14 października to niewątpliwie niezwykle ważna data, zarówno dla wszystkich nauczycieli jak i uczniów szkół czy przedszkoli, którzy na tę okazję chętnie przygotowują przecież różnego rodzaju przedstawienia i uroczystości, nawiązujące do tradycji Dnia Edukacji Narodowej. Zależnie więc od charakteru spektaklu możemy wspólnie z najmłodszymi wybrać najpiękniejsze wierszyki i sentencje, odpowiednie na przygotowanie wesołej szkolnej akademii lub bardziej poważnego przedstawienia, idealnego na uczczenie Święta Nauczyciela w gimnazjum czy liceum.

Wierszyki dla pedagogów mogą również stanowić alternatywę dla okolicznościowych życzeń na Dzień Nauczyciela. Podczas wręczania kwiatów czy symbolicznych, drobnych upominków dla wychowawców i poszczególnych nauczycieli można będzie zachęcić dziecko do zadeklamowania eleganckiego, tematycznego wierszyka, który wyrazi uznanie i szacunek wobec pedagoga. W dalszej części artykułu podpowiadamy zatem, jakie wiersze czy cytaty będą najbardziej odpowiednie na obchody Dnia Edukacji Narodowej w przedszkolu lub w szkole podstawowej.

Przykładowy wiersz na Dzień Nauczyciela może więc odnosić się do ich wkładu w wiedzę i wychowanie dzieci oraz przygotowanie do dalszego, dorosłego życia. Na akademii z okazji Święta Edukacji Narodowej można więc będzie wygłosić następujący wiersz: „Z okazji Dnia Nauczyciela życzymy Wam spełnienia wszystkich marzeń oraz wiele cierpliwości i wytrwałości, by Wasza służba dzieciom i młodzieży wydała w przyszłości mnóstwo szlachetnych owoców.” Innym przykładem okolicznościowego wierszyka na Dzień Nauczyciela może być następujący tekst: „Z głębi naszych serc dziękujemy Wam, drodzy nauczyciele za wszystkie przeżyte wspólnie dni. Wyrażamy dziś naszą wdzięczność za wszystkie uśmiechy i dobre rady oraz wsparcie, które zawsze nam dawaliście”.

Do życzeń czy prezentu dla pedagoga dołączyć można z kolei taki, przykładowy wierszyk: „Dziękujemy Wam za trud podejmowanej codziennie pracy nauczyciela i życzymy, by Wasza twórcza postawa znalazła uznanie w oczach wszystkich Waszych uczniów oraz ich rodziców. Niech będzie ona źródłem Waszej osobistej satysfakcji i dowodem niezwykle ważnego wpływu na kształtowanie charakterów i postaw wśród najmłodszych.” W imieniu uczniów i rodziców wychowawcy klasy można z kolei złożyć życzenia w formie wiersza, nawiązującego do trudu i poświecenia wkładanego w naukę. Dobrym przykładem takiego wierszyka może być następujący fragment: „Nasi drodzy nauczyciele mają dla uczniów cierpliwości wiele, więc za naukę w którą trud jest wkładany, najpiękniejsze życzenia dziś składamy”.